Autokorrigering har aktiverats

1st ... har ersatts med 1^st ...

Din text har ändrats av Autokorrigering så att de engelska ordningstalens suffix är upphöjda.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Stötta oss!