Autokorrigering har aktiverats

Minustecken har ersatts

Din text har ändrats av Autokorrigering så att ett minustecken har ersatts av ett tankstreck.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Stötta oss!