Autokorrigering har aktiverats

Fetstils- och understrykningsattribut har känts igen och tillämpats.

Autokorrigering har ändrat texten och fetstils- och/eller understrykningsattribut har använts automatiskt.

Sü här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!