Autokorrigering har aktiverats

En URL har upptäckts och texten har fått hyperlänkattribut.

Din text har ändrats av Autokorrigering. En teckensträng identifierades som URL och visas nu som hyperlänk.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Stötta oss!