Autokorrigering har aktiverats

Enkla citattecken har ersatts

Din text ändrades av Autokorrigering så att enkla citattecken ersattes med typografiska citattecken.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Stötta oss!