Autokorrigering har aktiverats

Dubbla citattecken har ersatts

Din text har ändrats av Autokorrigering så att dubbla citattecken ersattes med typografiska citattecken.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Stötta oss!