Autokorrigering har aktiverats

Autokorrigering utfördes, meningen inleds nu med stor bokstav

Autokorrigering har utfört en korrigering och meningen börjar nu med en stor bokstav.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Stötta oss!