Autokorrigering har aktiverats

Två stora bokstäver i början av ett ord och i början av en mening korrigerades till en versal

Din text har ändrats av Autokorrigering så att två stora bokstäver i början av ordet samt i början av meningen ersätts av en versal.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Stötta oss!