Autokorrigering har aktiverats

Börja varje mening med stor bokstav.

Din text har ändrats av Autokorrigering så att det aktuella ordet börjar med stor bokstav. Autokorrigering ändrar ord i början av stycken samt ord efter tecknen som avslutar en mening (punkt, utropstecken, frågetecken).

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Stötta oss!