Webbsidor

Om du vill skapa en ny webbsida på Internet öppnar du ett nytt HTML dokument genom att välja Arkiv - Nytt.

Webblayoutläget är ett verktyg som du kan använda för att skapa nya webbsidor. Du aktiverar det med Visa - Webblayout.

Skapa en ny webbsida

Stötta oss!