Söka - textsökningen

Fulltextsökningen i hjälpen för LibreOffice används för att hitta hjälpavsnitt som innehåller en kombination av sökorden. Om du vill använda funktionen skriver du ett eller flera ord i textrutan Sökord.

I rutan Sökord sparas de sökningar du gjort. Om du vill upprepa en tidigare sökning klickar du på pilsymbolen och väljer sökuttrycket i listan.

När sökningen har gjorts visas dokumentrubrikerna för resultaten i en lista. Du kan antingen dubbelklicka på en post, eller markera den och klicka på Visa för att ladda motsvarande hjälpdokument.

Med hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.

Kryssrutan Bara hela ord gör att du kan göra en exakt sökning. Om den här rutan är markerad hittas inga delar av ord. Markera inte den här rutan om det angivna sökordet även ska hittas som del av ett längre ord.

Du kan använda en valfri kombination av sökord, åtskiljda med mellanslag. Sökningen är inte skiftlägeskänslig.

Symbolen Tips

Sakregistret och fulltextsökningen gäller alltid den aktiva LibreOffice-modulen. Välj en modul med hjälp av listrutan på verktygsraden i hjälpfönstret.


Stötta oss!