Index - nyckelordssökning i hjälpen

Du kan söka efter ett visst avsnitt genom att skriva ett ord i textrutan Sökord. Fönstret visar en alfabetisk lista över ord i sakregistret.

Om markören står i listan när du skriver ett sökord kommer nästa matchande ord att markeras automatiskt. Om du skriver ett ord i textrutan Sökord kommer fokus att flyttas till den bästa matchningen i listan.

Symbolen Tips

Sakregistret och fulltextsökningen gäller alltid den aktiva LibreOffice-modulen. Välj en modul med hjälp av listrutan på verktygsraden i hjälpfönstret.


Stötta oss!