Hjälpfönstret för LibreOffice

Varningssymbol

Hjälpsystemet för alla programvaruversioner baseras på samma källfiler. Vissa av funktionerna som beskrivs i hjälpen kanske inte finns med i denna distribution, medan andra funktioner som bara finns med i en distribution kanske inte omnämns i hjälpen.


The Help window shows the currently selected Help page.

The Toolbar contains important functions for controlling the Help system:

Ikon

Hides and shows the navigation pane.

Ikon

Moves back to the previous page.

Ikon

Moves forward to the next page.

Ikon

Moves to the first page of the current Help topic.

Ikon

Prints the current page.

Ikon

Adds this page to your bookmarks.

Sökikon

Opens the Find on this page dialog.

Dessa kommandon finns också på snabbmenyn för hjälpdokumentet.

Hjälpsida

You can copy from the Help Viewer to the clipboard on your operating system with standard copy commands. For example:

 1. Markera den text som du vill kopiera på hjälpsidan.

 2. Press +C.

Så här söker du i det aktuella hjälpfönstret:

 1. Klicka på ikonen Sök på den här sidan.

  Dialogrutan Sök på den här sidan öppnas.

  Symbolen Info

  You can also click in the Help page and press +F.


 2. Skriv texten som du söker efter i rutan Sök efter.

 3. Markera de sökalternativ som du vill använda.

 4. Klicka på Sök.

  Du söker efter nästa förekomst av söktermen på sidan genom att klicka på Sök en gång till.

Navigationsområde

Navigeringsfönstret i hjälpfönstret innehåller flikarna Innehåll, Index, Sök och Bokmärken.

I listrutan högst upp kan du markera andra hjälpmoduler för LibreOffice. På flikarna Index och Sök finns bara data för den markerade LibreOffice-modulen.

Innehåll

Visar en förteckning över huvudavsnitten i alla moduler.

Index

Visar en lista över förteckningens nyckelord för den markerade LibreOffice-modulen.

Sök

Används för att göra fulltextsökningar. Sökningen kommer att göras i hela hjälpen till den aktuella LibreOffice-modulen.

Bokmärke

Innehåller användardefinierade bokmärken. Du kan redigera eller ta bort bokmärken, eller klicka på dem för att gå till motsvarande sida.


Stötta oss!