Hjälpen refererar till programmets standardinställningar i ett system som är inställt på standardvärden. Beskrivningar av färger, musaktiviteter och andra konfigurerbara objekt kan avvika från ditt program och system.

The LibreOffice Help system provides easy access to information and support. There are several ways to find what you are looking for in the Help environment: You can search for a specific keyword in the Index, carry out a full-text search under Find, or look through a hierarchical list of the Topics.

Stötta oss!