Symboler i hjälpen

Symboler i dokumentationen

De tre symbolerna används för att göra dig uppmärksam på ytterligare information som du kan ha nytta av.

Varningssymbol

Ikonen Viktigt! anger viktig information som rör data- och systemsäkerhet.


Symbolen Info

Ikonen Info anger extra information: till exempel, alternativa sätt att nå ett visst mål.


Symbolen Tips

Ikonen Tips anger tips för att arbeta med programmet på ett mer effektivt sätt.


Stötta oss!