Databas-kortkommandon

Följande är en lista över de kortkommandon som är tillgängliga i databaser.

Även de allmänna kortkommandona i LibreOffice fungerar.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Kortkommandon för databaser

I Sökningsutkast

Kortkommandon

Effect

F6

Hoppa mellan sökningsutkastområden.

Delete

Tar bort en tabell från Sökningsutkast.

Tabb

Markerar förbindelselinjen.

Skift+F10

Öppnar snabbmenyn.

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Fönstret Kontrollegenskaper

Kortkommandon

Effect

+Nedåtpil

Öppnar kombinationsrutan.

+Uppåtpil

Stänger kombinationsrutan.

Skift+Retur

Infogar en ny rad.

Uppåtpil

Placerar markören på den föregående raden.

Nedåtpil

Placerar markören på nästa rad.

Retur

Slutför inmatningen i fältet och placerar markören i nästa fält.

+F6

Ställer in fokus (inte i utkastläge) på den första kontrollen. Den första kontrollen är den som listas för i Formulär-Navigator.


Kortkommandon för att skapa Basic-dialogrutor

Kortkommandon

Effect

+PgUp

Hoppar mellan flikar.

+PgDn

Hoppar mellan flikar.

F6

Jumps between windows.

Tabb

Markering av kontrollfälten.

Skift+Tabb

Markering av kontrollfälten i motsatt riktning.

+Retur

Infogar den markerade kontrollen.

Piltangent

+Piltangent

Flyttar den markerade kontrollen i 1 mm långa steg i respektive riktning. I punktredigeringsläge ändrar den storleken för den markerade kontrollen.

+Tabb

Hoppar till nästa handtag i punktredigeringsläge.

Skift++Tabb

Hoppar till föregående handtag i punktredigeringsläge.

Esc

Avslutar aktuell markering.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Kortkommandon

Effect

Mellanslag

Växlar radmarkering, utom när raden befinner sig i redigeringsläge.

+Tabb

Toggles row selection.

Skift+Blanksteg

Selects the current column.

+PgUp

Moves pointer to the first row.

+PgDn

Moves pointer to the last row.


Stötta oss!