Allmänna kortkommandon i LibreOffice

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Utföra kommando direkt med hjälp av tangentkombinationer

A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the shortcut keys are shown next to the Open entry in the File menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down and then press the O key. Release both keys after the dialog appears.

Du kan välja mellan att använda musen eller tangentbordet för nästan alla funktioner.

Entering Unicode Characters

You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools - Customize - Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

Dialogstyrning med tangentkombinationer

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the Spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Pressing Esc closes the dialog without saving changes.

Tangenter i kombination med musoperationer

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Praktiska textinmatningsfält

 1. På en snabbmeny hittar du de mest använda kommandona.

 2. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 3. När du dubbelklickar på ett ord markeras det.

 4. När du trippelklickar markeras hela innehållet.

 5. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 6. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 7. INSRT is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again.

 8. Du kan använda dra-och-släpp i och utanför en textruta.

 9. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Avbryta makron

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Lista över allmänna tangentkombinationer i LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Kortkommandon för att kontrollera dialogrutor

Kortkommandon

Effect

Retur

Activates the focused button in a dialog.

Esc

Avslutar åtgärden eller stänger dialogrutan. Om du arbetar i hjälpen för LibreOffice: du flyttas upp en nivå.

Mellanslag

Växlar fokus mellan olika kryssrutor i en dialogruta.

Piltangenter

Ändrar det aktiva kontrollfältet i ett alternativavsnitt i en dialogruta.

Tabb

Flyttar fokus till nästa område eller element i en dialogruta.

Skift+Tabb

Flyttar fokus till föregående avsnitt eller objekt i en dialogruta.

+Nedåtpil

Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the Esc key.


Kortkommandon för att kontrollera dokument och fönster

Kortkommandon

Effect

+O

Öppnar ett dokument.

+S

Sparar det aktuella dokumentet.

+N

Skapar ett nytt dokument.

+Skift+N

Opens the Templates dialog.

+P

Skriver ut dokument.

+F

Aktiverar verktygsraden Sök.

+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt.

+Skift+F

Söker efter det senast angivna sökordet.

+Skift+R

Ritar om dokumentvyn.

+Skift+I

Aktivera eller inaktivera markören för textmarkering i skrivskyddad text.

I LibreOffice-hjälpen: hopp till översiktssidan.

Skift+F2

Turns on Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

F6

Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source.

Skift+F6

Ställer in fokus i det tidigare underfönstret.

+F6

Sets focus in the document canvas/data source.

F10

Activates the first menu (File menu).

Skift+F10

Öppnar snabbmenyn.

+Shift+F10

Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Shows/hides main menu.

+F4 eller +F4

Closes the current document. Closes LibreOffice when the last open document is closed.

+Q

Avslutar programmet.


Kortkommandon för att redigera eller formatera dokument

Kortkommandon

Effect

+Tabb

Vid placering i början av en rubrik infogas ett tabulatortecken.

Retur (om ett OLE-objekt är markerat)

Aktiverar det markerade OLE-objektet.

Retur (om ett ritobjekt eller textobjekt är markerat)

Aktiverar textinmatningsläge.

+X

Klipper ut markerade objekt.

+C

Kopierar markerade objekt.

+V

Klistrar in från urklipp.

+Skift+V

Klistrar in oformaterad text från Urklipp. Texten klistras in med det format som används vid infogningspunkten.

+Skift+V

Öppnar dialogrutan Klistra in special.

+A

Markerar allt.

+Z

Ångrar den senaste åtgärden.

Återställer den senaste åtgärden.

+Skift+Y

Upprepa senaste kommando.

+I

The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic.

+B

The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.

+U

The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined.

+M

Removes direct formatting from selected text or objects (as in Format - Clear Direct Formatting).


Kortkommandon i galleriet

Kortkommandon

Effect

Tabb

Flyttar mellan områden.

Skift+Tabb

Moves backwards between areas.


Shortcut keys in the New Theme area of the Gallery:

Kortkommandon

Effect

Uppåtpil

Flyttar markeringen uppåt.

Nedåtpil

Flyttar markeringen nedåt.

+Retur

Opens the Properties dialog.

Skift+F10

Öppnar en snabbmeny.

+U

Uppdaterar det markerade temat.

+R

Öppnar dialogrutan Ange namn.

+D

Raderar det markerade temat.

Infoga

Inserts a new theme.


Shortcut keys in the Gallery Preview area:

Kortkommandon

Effect

Home

Hoppar till den första posten.

End

Hoppar till den sista posten.

Vänsterpil

Markerar nästa gallerielement till vänster.

Högerpil

Markerar nästa gallerielement till höger.

Uppåtpil

Markerar nästa gallerielement ovanför.

Nedåtpil

Markerar nästa gallerielement under.

Page Up

Scrolls up one screen.

Page Down

Scrolls down one screen.

+Skift+Insert

Infogar det markerade objektet som ett länkat objekt i det aktuella dokumentet.

+I

Infogar en kopia av det markerade objektet i det aktuella dokumentet.

+T

Öppnar dialogrutan Ange namn.

+P

Växlar mellan temavy och objektvy.

Mellanslag

Växlar mellan temavy och objektvy.

Retur

Växlar mellan temavy och objektvy.

Step backward (only in object view).

Växlar tillbaka till huvudöversikt.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Kortkommandon

Effect

Mellanslag

Växlar radmarkering, utom när raden befinner sig i redigeringsläge.

+Tabb

Toggles row selection.

Skift+Blanksteg

Selects the current column.

+PgUp

Moves pointer to the first row.

+PgDn

Moves pointer to the last row.


Kortkommandon för ritobjekt

Kortkommandon

Effect

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow keys to select the desired toolbar icon and press +Enter.

Infogar ett ritobjekt.

Select the document with +F6 and press Tab.

Markerar ett ritobjekt.

Tabb

Markerar nästa ritobjekt.

Skift+Tabb

Markerar föregående ritobjekt

+Home

Markerar det första ritobjektet.

+End

Markerar det sista ritobjektet.

Esc

Avslutar markering av ritobjekt.

Esc (i handtagsmarkeringsläge)

Exits Handle Selection Mode and return to Object Selection Mode.

Pil uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger

Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other).

+pil uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger

Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode).

Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode).

Rotates a drawing object (in Rotation Mode).

Opens the properties dialog for a drawing object.

Aktiverar punktmarkeringsläge för det markerade ritobjektet.

Mellanslag

Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection.

Den markerade punkten blinkar en gång per sekund

Skift+Blanksteg

Selects an additional point in Point Selection mode.

+Tabb

Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode).

In Rotation mode, the center of rotation can also be selected.

+Skift+F

Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode)

+Retur

Ett nytt ritobjekt av standardstorlek placeras i centrum av den aktuella vyn.

+Enter at the Selection icon

Aktiverar det första ritobjektet i dokumentet.

Esc

Leaves the Point Selection mode. The drawing object is selected afterwards.

Edits a point of a drawing object (Point Edit mode).

Valfri texttangent eller numerisk tangent

Växlar till redigeringsläge när ett ritobjekt markeras och placerar markören i slutet av ritobjektets text. Ett utskrivbart tecken infogas.

-tangenten medan du skapar eller skalar ett grafiskt objekt.

Objektets mittpunkt behåller samma position.

Skift-tangenten medan du skapar eller skalar ett grafiskt objekt

Objektets bredd/höjd-proportioner bevaras.


Stötta oss!