Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Icon Symbol Shapes

Symbolformer


Klicka på en ikon på verktygsraden Grundformer och dra sedan i dokumentet för att rita formen.

note

Vissa former har ett speciellt handtag som du kan dra i om du vill ändra formens egenskaper. Muspekaren ändras till en handsymbol över dessa speciella handtag.


Control points in a shape

Stötta oss!