Dialogen egenskaper för frågor

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

Så här använder du det här kommandot...

In the Query Design View, choose Edit - Query Properties.


Distinkta värden

Förlänger SQL-frågans select-sats i den aktuella kolumnen med parametern DISTINCT. Detta resulterar i att endast unika värden returneras.

Limit

Adds a Limit to set the maximum number of records to return.

Stötta oss!