Hämta format

Välj en text eller ett objekt först och klicka sedan på den här symbolen. Klicka sedan på eller dra över en annan text eller klicka på ett objekt för att tillämpa samma formatering.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på ikonen Formatera Paintbrush Ikon på verktygsraden Standard.


Ikon

Clone Formatting

Stötta oss!