Limit

FörlÀnger select-uttrycket i SQL-frÄgan med en LIMIT X-sats. Detta kan anvÀndas för att begrÀnsa din SQL-frÄga till de första X antal svar som frÄgan returnerar.

Please support us!