Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Icon Flowcharts

Flödesscheman


Klicka på en ikon på verktygsraden Flödesscheman och dra sedan i dokumentet för att rita formen.

Stötta oss!