Färg

Med verktygsraden Färg kan du redigera vissa egenskaper för det valda objektet.

Du öppnar verktygsraden Färg genom att klicka på ikonen Färg på verktygsraden Bild.

Andel rött

Anger värdet för det markerade objektets röda RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen röd intensitet) och +100 % (maximal röd intensitet).

Ikon

Rött

Andel grönt

Anger värdet för det markerade objektets gröna RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen grön intensitet) och +100 % (maximal grön intensitet).

Ikon

Grönt

Andel blått

Anger värdet för det markerade objektets blå RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen blå intensitet) och +100 % (maximal blå intensitet).

Ikon

Blått

Ljusstyrka

Anger det markerade objektets ljusstyrka. Möjliga värden ligger mellan -100 % (svart) och +100 % (vitt).

Icon Brightness

Ljusstyrka

Kontrast

Anger kontrasten för visningen av den markerade bilden. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen kontrast alls) och +100 % (maximal kontrast).

Icon

Kontrast

Gamma

Anger det markerade objektets gammavärde. Gammavärdet påverkar ljusstyrkan för mellantonsvärdena. Möjliga värden ligger mellan 0,10 (minsta) och 10 (största).

Ikon

Gamma

Stötta oss!