Färg

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Du öppnar verktygsraden Färg genom att klicka på ikonen Färg på verktygsraden Bild.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Image - Color.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Color.

Från verktygslisterna:

Icon Color

Color


Andel rött

Anger värdet för det markerade objektets röda RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen röd intensitet) och +100 % (maximal röd intensitet).

Icon Red

Rött

Andel grönt

Anger värdet för det markerade objektets gröna RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen grön intensitet) och +100 % (maximal grön intensitet).

Icon Green

Green

Andel blått

Anger värdet för det markerade objektets blå RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen blå intensitet) och +100 % (maximal blå intensitet).

Icon Blue

Blue

Ljusstyrka

Anger det markerade objektets ljusstyrka. Möjliga värden ligger mellan -100 % (svart) och +100 % (vitt).

Icon Brightness

Brightness

Kontrast

Anger kontrasten för visningen av den markerade bilden. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen kontrast alls) och +100 % (maximal kontrast).

Icon Contrast

Contrast

Gamma

Anger det markerade objektets gammavärde. Gammavärdet påverkar ljusstyrkan för mellantonsvärdena. Möjliga värden ligger mellan 0,10 (minsta) och 10 (största).

Icon Gamma

Gamma

Stötta oss!