Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Icon Block arrows

Blockpilar


Klicka på en ikon på verktygsraden Blockpilar och dra sedan i dokumentet för att rita formen.

Symbolen Info

Vissa former har ett speciellt handtag som du kan dra i om du vill ändra formens egenskaper. Muspekaren ändras till en handsymbol över dessa speciella handtag.


Stötta oss!