Transparens

Anger objektets genomskinlighet. Möjliga värden ligger mellan 0 % (ogenomskinlig) och +100 % (transparent).

Ikon

Transparens

Stötta oss!