Gamma

Anger det markerade objektets gammavärde. Gammavärdet påverkar ljusstyrkan för mellantonsvärdena. Möjliga värden ligger mellan 0,10 (minsta) och 10 (största).

Ikon

Gamma

Stötta oss!