Gamma

Anger det markerade objektets gammavärde. Gammavärdet påverkar ljusstyrkan för mellantonsvärdena. Möjliga värden ligger mellan 0,10 (minsta) och 10 (största).

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Image - Color.

Från verktygslisterna:

Icon Gamma

Gamma


Stötta oss!