Kontrast

Anger kontrasten för visningen av den markerade bilden. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen kontrast alls) och +100 % (maximal kontrast).

Icon

Kontrast

Stötta oss!