Andel blått

Anger värdet för det markerade objektets blå RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen blå intensitet) och +100 % (maximal blå intensitet).

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Image - Color.

Från verktygslisterna:

Icon Blue

Blue


Stötta oss!