Andel blått

Anger värdet för det markerade objektets blå RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen blå intensitet) och +100 % (maximal blå intensitet).

Ikon

Blått

Stötta oss!