Andel grönt

Anger värdet för det markerade objektets gröna RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen grön intensitet) och +100 % (maximal grön intensitet).

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Image - Color.

Från verktygslisterna:

Icon Green

Green


Stötta oss!