Andel grönt

Anger värdet för det markerade objektets gröna RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen grön intensitet) och +100 % (maximal grön intensitet).

Ikon

Grönt

Stötta oss!