Andel rött

Anger värdet för det markerade objektets röda RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen röd intensitet) och +100 % (maximal röd intensitet).

Ikon

Rött

Stötta oss!