Andel rött

Anger värdet för det markerade objektets röda RGB-komponent. Möjliga värden ligger mellan -100 % (ingen röd intensitet) och +100 % (maximal röd intensitet).

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Image - Color.

Från verktygslisterna:

Icon Red

Rött


Stötta oss!