Grafikläge

Visar visningsattribut för det markerade grafikobjektet. Det inbäddade eller länkade grafikobjektet i filen påverkas inte, utan bara hur objektet visas.

Cellformatmallar

Grafikläge

Standard

Visningen av det grafiska objektet ändras inte.

Gråskalor

Grafikobjektet visas endast i gråskala. Ett grafikobjekt i färg kan komma att konverteras till ett monokromt objekt när du använder gråskala. Du kan även använda färgparametrarna för att ge det monokroma grafiska objektet en enhetlig färg.

Svartvitt

Det grafiska objektet visas i svartvitt. Alla ljusstyrkevärden under 50 % visas i svart, alla värden över 50 % visas i vitt.

Vattenmärke

Det grafiska objektets ljusstyrka ökar och kontrasten minskar så att du kan använda det i bakgrunden som ett vattenmärke.

Stötta oss!