AutoRättstavning på/av

Kontrollerar stavningen automatiskt medan du skriver, och stryker under fel.

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

Skrivfel markeras i dokumentet med en röd understrykning. Om du placerar markören över ett ord som är markerat på detta sätt kan du öppna snabbmenyn och visa en lista med förslag på korrigeringar. Ersätt det felaktiga ordet genom att välja någon av de föreslagna korrigeringarna. Om du skulle göra samma fel igen när du redigerar dokumentet så korrigeras det automatiskt.

Om du vill föra in ordparet i ersättningstabellen för AutoKorrigering väljer du menykommandot AutoKorrigering på snabbmenyn för den automatiska korrigeringen. Välj ett förslag på undermenyn. Ordet ersätts och samtidigt förs ordparet in i ersättningstabellen.

Stötta oss!