Lägg till tabeller

In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task. When creating a query or a new table presentation, select the corresponding table to which the query or table presentation should refer. When working with relational databases, select the tables between which you want to build relationships.

De infogade tabellerna visas i ett separat fönster i sökningens utkast- eller relationsfönster, tillsammans med en lista på de fält som finns i tabellen. Du kan ange storleken och placeringen av fönstret.

Så här använder du det här kommandot...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Tabell

Tabellnamn

Visar en lista över tillgängliga tabeller. Om du vill infoga en tabell markerar du en i listan och klickar på Lägg till. Du kan även dubbelklicka på tabellnamnet. I så fall visas ett fönster som innehåller tabellfälten överst i sökningsutkastet eller relationsfönstret.

Lägg till

Infogar den markerade tabellen.

Stäng

Stänger dialogrutan Lägg till tabeller.

Stötta oss!