Utför

Kör SQL-sökningen och visar sökningens resultat. Funktionen Kör sparar inte sökningen.

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

Symbolen Tips

Välj Visa - Förhandsgranskning om du vill köra sökningen från menyraden i ett sökningsutkastfönster.


Run Query Icon

Utför

Stötta oss!