Setting Indents, Margins, and Columns

Du kan definiera indrag och marginaler för det aktuella stycket eller alla markerade stycken med hjÀlp av musen.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

NÀr ett objekt, en bild eller ett ritobjekt markeras visas objektets inramning pÄ linjalen. Du kan Àndra inramningen genom att dra pÄ linjalen med musen.

Om markören befinner sig i en tabellcell kan du Àndra indraget för cellens innehÄll genom att dra pÄ linjalen med musen. Du kan Àndra tabellens begrÀnsningslinjer pÄ linjalen, eller genom att dra sjÀlva begrÀnsningslinjerna.

Icon

De hÀr symbolerna visar vÀnstra indraget för första raden i aktuellt stycke (övre triangeln) och vÀnstra indraget för övriga rader i stycket (nedre triangeln).

Icon

Symbolen till höger pÄ linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.

Om Du vill

Gör Du sÄ hÀr

Göra indrag frÄn vÀnster

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

Göra förstaradsindrag frÄn vÀnster

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Göra indrag frÄn höger

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

InstÀllda tabbar Àndras inte nÀr indrag görs i ett stycke. Om de instÀllda tabbarna slutar utanför styckets marginaler visas de inte lÀngre, men de existerar fortfarande.


Please support us!