Setting Indents, Margins, and Columns

Du kan definiera indrag och marginaler för det aktuella stycket eller alla markerade stycken med hjälp av musen.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

När ett objekt, en bild eller ett ritobjekt markeras visas objektets inramning på linjalen. Du kan ändra inramningen genom att dra på linjalen med musen.

Om markören befinner sig i en tabellcell kan du ändra indraget för cellens innehåll genom att dra på linjalen med musen. Du kan ändra tabellens begränsningslinjer på linjalen, eller genom att dra själva begränsningslinjerna.

Icon

De här symbolerna visar vänstra indraget för första raden i aktuellt stycke (övre triangeln) och vänstra indraget för övriga rader i stycket (nedre triangeln).

Icon

Symbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.

Om Du vill

Gör Du så här

Göra indrag från vänster

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

Göra förstaradsindrag från vänster

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Göra indrag från höger

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

Inställda tabbar ändras inte när indrag görs i ett stycke. Om de inställda tabbarna slutar utanför styckets marginaler visas de inte längre, men de existerar fortfarande.


Stötta oss!