Ställa in tabbar

Använd musen och ange tabbarna på linjalen för det aktuella stycket, eller alla markerade stycken.

De förinställda tabbarna visas ursprungligen på den horisontella linjalen. När du har ställt in en tabb är bara standardtabbarna till höger om den nya tabben tillgängliga.

Infoga och ändra tabulatorer

Stötta oss!