Aktuell dokumentdatakälla

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Symbol

Datakälla för det aktuella dokumentet

Med Redigera - Byt databas kan du välja en annan tabell.

Stötta oss!