Sorteringsordning

Anger sorteringskriterier för datavisningen.

Så här använder du det här kommandot...

Sort Order icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Sort Order Icon

Sorteringsordning


While the functions Sort in Ascending Order and Sort in Descending Order sort by one criterion only, you can combine several criteria in the Sort Order dialog.

Du kan upphäva en utförd sortering genom att klicka på ikonen Nollställ filter/sortering.

Sortering

Använd det här området om du vill ange sorteringskriterier. Om du anger ytterligare sorteringskriterier under och därefter ordnas de data som matchar innehållet i det högre prioriterade kriteriet efter nästa kriterium.

If you sort the field name "First name" in ascending order and the field name "Last name" in descending order, all records will be sorted in ascending order by first name, and then within the first names, in descending order by last name.

Fältnamn

Anger namnet på det datafält vars innehåll bestämmer sorteringsordningen.

Ordning

Anger sorteringsordningen (antingen stigande eller fallande).

därefter

Anger ytterligare underordnade sorteringskriterier från andra fält.

Stötta oss!