Jämförelseoperatorer

Du kan välja följande jämförelseoperatorer under Villkor i dialogrutan Standardfilter:

Jämförelseoperator

Effekt

Lika med (=)

Visar de värden som är lika med villkoret.

Mindre än (<)

Visar de värden som är mindre än villkoret.

Större än (>)

Visar de värden som är större än villkoret.

Mindre än eller lika med (< =)

Visar de värden som är mindre än eller lika med villkoret.

Större än eller lika med (> =)

Visar de värden som är större än eller lika med villkoret.

Inte lika med (< >)

Visar de värden som inte är lika med villkoret.

största

Visar de N (numeriskt värde som parameter) största värdena.

minsta

Visar de N (numeriskt värde som parameter) minsta värdena.

största %

Visar de största N% (numeriskt värde som parameter) av det totala antalet värden.

minsta %

Visar de minsta N% (numeriskt värde som parameter) av det totala antalet värden.


Stötta oss!