Standardfilter

Gör att du kan ange filtreringsalternativ.

Använd kommandot Standardfilter för att förfina och kombinera sökalternativ från AutoFilter.

Ikon

Standardfilter

LibreOffice sparar de aktuella filterinställningarna tills nästa gång du öppnar den här dialogrutan.

Om du vill ta bort det aktuella filtret klickar du på ikonen Nollställ filter/sortering.

Stötta oss!