Infoga databaskolumner

Infogar den markerade postens samtliga fält i det aktuella dokumentet vid markörens position. Ikonen syns bara om det aktuella dokumentet är ett textdokument eller en tabell.

Symbol

Data i text

Stötta oss!