Explorer på/av

Kopplar på och av Explorer för datakällor. Ikonen Explorer på/av finns på verktygsraden Tabelldata.

Symbol

Explorer på/av

Databasöversikt

I Explorer för datakällor ser du datakällorna som är registrerade i LibreOffice med deras sökningar och tabeller.

Upprätta en anslutning - När du har valt en enskild tabell eller sökning skapas en anslutning till datakällan omedelbart. När anslutningen är öppnad visas datakällans namn, posten Sökningar eller Tabeller och namnet på den markerade sökningen eller tabellen med fet stil.

Stötta oss!