Läs in på nytt

Ersätter det aktuella dokumentet med den senast sparade versionen.

Alla ändringar som är gjorda sedan dokumentet sparades senast kommer att gå förlorade.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose File - Reload.

From toolbars:

Icon Reload

Reload


Stötta oss!