Läs in URL

Läser in ett dokument som angetts i form av en URL. Du kan ange URL-adressen eller välja en från listan. Visar den fullständiga sökvägen till aktuellt dokument.

Symbolen Tips

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Stötta oss!