Punktuppställning på/av

Tilldelar de markerade styckena punktuppställningstecken eller tar bort dem från punktuppställda stycken.

Symbol

Punktuppställning på/av

Please support us!