Unordered List

Tilldelar de markerade styckena punktuppställningstecken eller tar bort dem från punktuppställda stycken.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Lists - Unordered List.

Från kontextmenyn:

Choose Lists - Unordered List.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home - Unordered List.

Från verktygslisterna:

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

Från tangentbordet:

Shift + F12

From the sidebar:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on Unordered List.


Stötta oss!