Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Så här använder du det här kommandot...

Från verktygslisterna:

Icon Move Up


Stötta oss!