Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - List - Demote

Från kontextmenyn:

Choose List - Demote

Från verktygslisterna:

Icon Demote


Stötta oss!