Linjeslut

Öppnar verktygsraden Linjeslut. Använd de symboler som visas för att definiera stil på änden av den markerade linjen.

Ikonen Linjeslut visas bara i när du skapar ett ritobjekt med ritfunktionerna. Du kan få mer information i avsnittet Linjestilar i hjälpen.

Icon Line Ends

Linjeslut

Stötta oss!