Optimera

Öppnar en verktygsrad som innehåller funktioner för att optimera rader och kolumner i en tabell.

Symbol

Optimize Size

Du kan välja bland följande funktioner:

Distribute Columns Equally

Justerar bredden på de markerade kolumnerna så att de stämmer överens med den bredaste kolumnen i markeringen. Den totala bredden på tabellen kan inte överskrida sidans bredd.

Ikon

Distribute Columns Equally

Distribute Rows Equally

Justerar höjden på de markerade raderna så att de stämmer överens med den högsta raden i markeringen.

Ikon

Fördela rader jämnt

Stötta oss!