Optimize Size

Öppnar en verktygsrad som innehåller funktioner för att optimera rader och kolumner i en tabell.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Du kan välja bland följande funktioner:

Stötta oss!