Ramlinjefärg

När du klickar på ikonen Ramlinjefärg öppnas verktygsraden Inramningsfärg där du kan ändra ett objekts inramningsfärg.

Symbol

Ramlinjefärg

For more information, see the Borders section in the Help.

Stötta oss!